Brinkerne

Brinkerne og stisystemet i Strellev.

Anlægget som ligger sydvest for Strellev, er et område som blev påbegyndt for ca 120 år siden, et fristed som ungdommen i Strellev gennem de mange år har nydt at være sammen i, det bære området præg af da der gennem tiderne er skåret mange minder ind i de gamle bøgetræer, som findes i området, der har efter sigene været en kælkebakke også, det er med glæde i sindet når man kan se at personer fra den tid har kunnet se, at det her område kunne blive et smukt og værdifuldt område i fremtiden til stor glæde for os som benytter det i dag.

Siden er området blevet udvidet, med en meget fin og gå venlig stisystem langs en snoet og hyggelig vandløb i en smuk natur, med adgang fra både Adsbølvej og Lynevej, og hvor der er rasteplads og parkering ved Lynevej.

Den sidste del af anlægget blev etableret i 1988: ved fælles hjælp fra sognets borgere, og sogneforeningen stod for planlægningen og det admindstrative.

Og så var det i forbindelse kloakeringen i Strellev, at man fik den ide at udvide området, det var sten og grus fra byen som blev genbrugt til stierne, det var en meget stor opgave, der blev lagt mange kubikmeter sten og grus ud, og det skete med trillebør, og mange arbejdsomme hænder, der blev plantet træer og buske i området, en sø blev der også gravet ud, dog ved maskinkraft, der blev bygget en bro over vandløbet så man kunne komme tørskoet til anlægget fra. Adsbølvej, der blev bygget legehuse sandkasse gyngestativer med mere, alt sammen ved fælles hjælp. Det blev indviet i 1989 hvor borgmester Harry Hansen var til stede, og Hans Brodersen klippede den røde snor til området over og erklærede anlægget for åbent.

I dag er sti og anlægget, et lille fint sted som mange benytter sig af, den er veludstyret med borde og bænke, sku det regne kan man også komme i tørvejr, grille kan man også, der er toilet Legeplads til børnene så alle er meget velkomne til og benytte området, og så holder vi vores sankthansaften med båltaler og hvad der ellers hører sådan en aften til, hvor samværet er i højsædet.

Vi kan vel godt være lidt stolt af, det vi her har fået op at stå ved fælles hjælp, og med stor respekt for dem som startede det hele for godt et hundrede år siden, ved frivillig arbejde, hele området bliver passet af frivillige så kommunen har ingen udgifter.

Vi har et slogan her i Strellev der heder.
”FÆLLES HJÆLP FÆLLES GLÆDE.”

Skrevet af Tage Johannessen

[wpgmza id=”1″]