Sogneforening

I Sogneforeningens bestyrelse arbejdes der løbende med nye initiativer, ideer og tiltag, men det bedste resultat opnås selvsagt ved hele Sognets opbakning. Derfor vil bevarelsen af Strellev som et attraktivt og aktivt Sogn at bo i eller flytte til sikres bedst ved fælles hjælp – og med så mange medlemmer som muligt. Vi vil således opfordre alle til at komme til os med ønsker eller ideer som kunne være til gavn og glæde for hele Sognet.

Bestyrelsen

Formålet med stiftelsen af Strellev Sogneforening d. 3 oktober 1977 var, at skabe en forening som kan være med til at fremme fælles aktiviteter i sognet. Samtidig er foreningen initiativtager til et årligt fællesmøde med de øvrige foreninger i sognet med henblik på koordinering og tilrettelæggelse af kommende aktiviteter.

et etårigt medlemskab koster 100 kr. pr. person og opkræves som regel sidst på året for efterfølgende år. For tilflyttere er første års medlemskab GRATIS!
Opgaver
At være igangsættende og samlende for Sognets aktiviteter
At være et af Sognets talerør til kommunale instanser
At vedligeholde sti område og legeplads
At ansøge kommunen om og sørge for opsætning af flagallé på festdage i Strellev
At opstille juletræ ved Forsamlingshuset
At medvirke til afholdelse af kurser og foredrag
At afholde Skt. Hans fest ved søen

 

Bestyrelsen er følgende :

Formand

Dennis H. Pedersen

Næstformand

Susanne Henriksen

Kasserer

Benny Strøm

Kirsten Nørby

Sekretær

Blad Ansvarlig

Karen Marie