Foredragsforening

Formål:

At eje og drive Strellev Forsamlingshus, samt at medvirke til at fremme fælles aktiviteter i sognet. Et etårigt medlemskab koster kr. 100 pr. person og opkræves hvert forår.

Opgaver:
Foreningens formål er at højne, oplyse og fornøje gennem folkelig, kristelig og anden god tale, samt gennem sang, oplæsning og pæn dans
At vedligeholde Forsamlingshuset

Bestyrelsen er følgende :

  • Formand:          Dorte K. Lundgaard  75250353
  • Næstformand:  Kirsten Nørby
  • Kasserer:          Christian Thomsen
  • Sekretær:          Birthe Pedersen
  • Menigt medlem: Ruth Øllgaard